TekstPesen.com

Эрлан Андашев - Сүйкөнбө текст песни

(Слова песни - Сүйкөнбө)


Жылдыздай жанган жамалың.

Бир көрүп сүйүп калгамын.

Каухардай кара көзүңө.

Мен жипсиз байландым, сүйүүм арнадым.

Жалооруп мени аябай.

Кеткенсиң сүйүүм баалабай.

Арманым болуп жүрөктө.

Жашадың бир далай, бир далай.


Өкунбө өткөн күнгө.

Өкүнгөн болбойт өмүргө.

Ак сүйүүм жоопсуз калган.

Мен сени сүйгөн күндөрдө.

Өкүнбө өткөн күнгө.

Өкүнгөн болбойт өмүргө.

Өзүңдү унутканмын.

Сүйбөймүн эми сүйкөнбө.


Жазылган тагдыр мандайга.

Качабыз андан биз кайда?

Кайрылып кайра келгенин.

Түшүнөм кантип мен, садага?

Бактымды таптым башкадан.

Эчкимге аны алмашпайм.

Сүйүүсүн мага арнаган.

Ал пери садагам, садагам.


Өкунбө өткөн күнгө.

Өкүнгөн болбойт өмүргө.

Ак сүйүүм жоопсуз калган.

Мен сени сүйгөн күндөрдө.

Өкүнбө өткөн күнгө.

Өкүнгөн болбойт өмүргө.

Өзүңдү унутканмын.

Сүйбөймүн эми сүйкөнбө.


© 2023 TekstPesen.com | Текст песни

Для жалоб и предложений E-mail: [email protected]