TekstPesen.com

Ulukmanapo & Бегиш - Любовь как сон текст песни

(Слова песни - Любовь как сон)


Менин сүйүүм арманда

Сенин сүйүүң жалганбы

Жолубуз адашып калганбы

Айтылган сөздөр эми жалганбы

Менин сүйүүм арманда

Сенин сүйүүң жалганбы

Жолубуз адашып калганбы

Айтылган сөздөр эми жалганбы


Моя любовь 

Ты же знаешь меня

Твои глаза видят то что не вижу я

Я без ума от тебя 

Ведь ты не такая как все

Образец всем леди 

Предел моих мечтаний 

Твоя нежность манит моё сердце

Твой голос божествен

Знай я всегда был с тобою честен

Чувства не только в песне но жаль 

Это всего лишь нарисованная сказка

Без всяких лишних красок

И между нами расстояние постоянно 

Думаю лишь о тебе

Прошу любви своей дай мне

Всё останется в памяти в тайне 

Мы вдвоём ветром унесённые 


Менин сүйүүм арманда

Сенин сүйүүң жалганбы

Жолубуз адашып калганбы

Айтылган сөздөр эми жалганбы

Менин сүйүүм арманда

Сенин сүйүүң жалганбы

Жолубуз адашып калганбы

Айтылган сөздөр эми жалганбы


Сенин жүзүң керемет Бүбүсарадай

Ойлонбой жүрө берсең болот күзгү карабай

Жаныңда сөзүм таппай каламын жаш баладай

Чыңгызың болдум сенин,ак сүйүүңө жарабай

Китепсиң окуйм сени шамчырагым жагып

Менин тамчылады жашым

Сенин беттериңе агып

Сага болгон катты дептериме жазып

Сүйүү кептерине бердим түшүмдөн ойгонуп алып

Дүйнөнүн периси мен үчүн сенсиң

Жүрөктүн даарысы мен үчүн сенсиң

Сенден башкага жүрөгүмдө оорун жок

Сен бар үчүн бул өмүрдө жүрөгүм ток


Менин сүйүүм арманда

Сенин сүйүүң жалганбы

Жолубуз адашып калганбы

Айтылган сөздөр эми жалганбы

Менин сүйүүм арманда

Сенин сүйүүң жалганбы

Жолубуз адашып калганбы

Айтылган сөздөр эми жалганбы.


© 2023 TekstPesen.com | Текст песни

Для жалоб и предложений E-mail: [email protected]